Deva: Şcoala şi Grădiniţa „SAMUEL”

http://devabaptist.ro

Contact – Director Corina Rusu 0745 158298
corinabine[at]gmail.com

VIZIUNEA

Formarea generaţiilor viitoare de oameni după Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, creştini cu competenţă profesională şi integritate morală, care să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea societăţii româneşti.

VALORILE

Calitate – excelenţă în munca academică
Caracter – integritate morală
Curtoazie – în relaţiile cu copiii, părinţii şi colegii

MISIUNEA

Să educe, să inspire, să provoace şi să sprijine fiecare elev să-şi atingă potenţialul maxim intelectual, social, fizic, emoţional şi spiritual, într-o atmosferă creştină de siguranţă şi apreciere, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său, a cadrelor didactice creştine calificate, cu o bază materială modernă şi în parteneriat cu alte şcoli creştine şi de stat.

http://devabaptist.com/ro/scoala.html

 1. #1 by Ionut Nistor on aprilie 1, 2009 - 07:56

  Domnul să vă ajute în lucrarea deosebită la care sunteţi parte!

  Sa nu uitati niciodata:
  ,,Soarele rãsare nu ca sã apunã, ci ca sã lumineze.”
  (Nicolae Iorga)

 2. #2 by Ionut Nistor on aprilie 25, 2009 - 19:02

  John Wesley, marele predicator al secolului al XVIII-lea si fondatorul Metodismului a scris: „Daca nu avem grija de generatia care se ridica, trezirea actuala in religie va dura doar o generatie”.
  Si noi ar trebui, ca si el, sa ne gandim la viitor si nu doar la prezent.
  Este adevarat ca viitorul este in mainile copiilor, dar la fel de adevarat este ca acesti copii sunt in mainile noastre. Deci viitorul este in mainile noastre si noi trebuie sa ne punem intrebarea: „Ce facem cu el?”

 3. #3 by ,,Character First” în Deva on mai 27, 2009 - 14:15

  „Nici un om nu se poate ridica deasupra limitelor propriului său caracter”
  Viscount Morley
  În 1991, Kimray Inc., o companie industrială cu sediul în Oklahoma City, se confrunta cu o mulţime de probleme. Compania Kimray a încercat mai multe soluţii, iar unele dintre acestea au adus beneficii temporare.
  Înţelegând această problemă, Kimray a început să sublinieze importanţa caracterului în viaţa angajaţilor şi a managerilor. Kimray aducea în discuţie una din cele 49 trăsături de caracter folosind broşurile Character First!
  Datorită interesului tot mai mare pentru dezvoltarea caracterului şi a numărului ridicat de cereri de asistenţă, Kimray a fondat Institutul de Educare a Caracterului în Oklahoma City, în scopul continuării promovării de materiale Character First! şi a seminariilor de instruire.
  În 1996, poliţia şi cadrele didactice din Oklahoma City au cerut Institutului de Educare a Caracterului să realizeze o programă de predare a caracterului în şcolile primare locale. După ce a fost testat ca program-pilot în Oklahoma, Texas, Arkansas şi California, proiectul Character First! a fost pus la dispoziţia publicului larg şi este folosit în mod curent pe întreg teritoriul Statelor Unite şi în toată lumea.
  În 1998, Institutul de Educare a Caracterului a făcut încă un pas important. Primarul Tom Ed McHugh din Baton Rouge, Louisiana, aflat în fruntea liderilor comunităţii, a făcut un efort la nivelul întregului oraş, acela de a transforma urbea într-un „Oraş de caracter… un oraş căruia îi pasă”. În scurt timp, alte comunităţi au avut iniţiative asemănătoare şi astfel s-a format Asociaţia Internaţională a Oraşelor de Caracter (International Association of Character Cities – IACC) cu scopul de a sprijini reprezentanţii autorităţilor locale şi guvernamentale. IACC este acum o ramură a Institutului de Educare a Caracterului.
  Institutul de Educare a Caracterului continuă să dezvolte noi resurse, precum Seminarul de Dinamică a Poliţiei, cu şeriful Ray Nash din South Carolina, un curs TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) cu privire la caracter şi seminarii despre caracter pentru familii, cadre didactice, oameni de afaceri, penitenciare şi agenţii guvernamentale.
  În 1998, Institutul de Educare a Caracterului s-a alăturat Institutului pentru Principiile de Bază ale Vieţii (Institute in Basic Life Principles – IBLP) în vederea începerii activităţii în România.
  Institutul de Educare a Caracterului este o organizaţie educaţională al cărei scop este formarea şi dezvoltarea caracterului. Programa educativă Character First! predă 49 trăsături de caracter într-o manieră obiectivă şi nedogmatică, aplicabilă atât în instituţiile de învăţământ seculare, cât şi în cele religioase. Se poate ca cineva să studieze caracterul într-un mediu religios, iar altcineva să o facă într-unul laic. Aceasta nu înseamnă că obiectul de studiu, caracterul, este unul religios, ci că este universal. Precum legea gravitaţiei, principiile unui caracter frumos se aplică oamenilor din orice mediu.
  În 2004, Ministerul Educaţiei a semnat un protocol cu domnul Paul Copu, reprezentantul IBLP, în scopul predării noţiunilor de formare a caracterului în şcolile din România şi al furnizării materialelor necesare.
  În 2005, doamna Rodica Cherciu şi un grup de inspectori ministeriali au testat programa educativă Character First!, în peste 100 de clase, iar în 2007, doamna Edita Naghi, inspectorul şcolar judeţean din Târgu Mureş, a acreditat programul Character First!, fiind urmată acum şi de alte judeţe. Un an mai târziu, optzeci de promotori au fost însărcinaţi să instruiască mai multe cadre didactice din mai multe judeţe în privinţa programului Character First!, în scopul acreditării acestuia.
  Sâmbătă, 23 mai 2009, Şcoala şi Grădiniţa „SAMUEL”, fondată de către Biserica Creştină Baptistă “Sfânta Treime” din Deva, a organizat împreună cu „Asociaţia IBLP România” şi în cooperare cu Casa Corpului Didactic Deva, o conferinţă cu tema „Mai întâi caracterul”, activitate care face parte dintr-un proiect agreat de Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  Din partea “Character First!” a participat ca formator domnul Paul Copu, coordonatorul acestui proiect.
  La conferinţă au participat 50 de persoane, dintre care 35 de cadre didactice.
  Din agenda întâlnirii au rezultat câteva concluzii:
  – De ce mai întâi caracterul? Deoarece şcolile sunt asaltate de un val de indisciplină şi de dezinteres fată de procesul de învăţământ.
  – De ce este importantă formarea caracterului? Caracterul este în primul rând modalitatea in care o persoană ia decizii. El determina atitudinile, vorbele si acţiunile cuiva. Aproape orice problema si orice reuşita îşi are originea in caracter.
  – Ce este un caracter bun? Caracterul bun este motivaţia interioară sa faci ce este bine, în conformitate cu cele mai înalte standarde de comportament, in orice situaţie. Caracterul bun este testat de reacţia unei persoane sub povara unor situaţii dificile. Caracterul bun transcende diferenţele, cum ar fi: vârsta, poziţia, statutul financiar, religia, sexul, personalitatea, familia si educaţia. Caracterul bun izvorăşte din inimă.
  Participanţii şi-au exprimat aprecierea pentru calitatea conţinutului şi formei conferinţei, dorind ca astfel de evenimente să se repete la Deva.

  Bibliografie:
  http://www.characterfirst.ro
  http://www.didactic.ro/files/45/character_first.doc

  Ionut Nistor

 4. #4 by Ionut Nistor on iunie 16, 2009 - 14:14

  Anunţ

  Şcoala Primară „SAMUEL” Str. M. Kogălniceanu nr. 14 , Deva organizează interviu în vederea ocupării unui post de învăţător.
  Contact: Director Corina RUSU, tel. 0745 158 298
  Secretariat: tel. 0254 226081- tel./fax 0254 225031, e-mail samueldeva@gmail.com

  • #5 by CATRINA ANITA RAMONA on mai 21, 2010 - 14:10

   BUNA ZIUA, AM GASIT PE SITE-UL INSPECTORATULUI SCRIIND CA ESTE ,SAU S-AR ELIBERA UN POST DE INVATATOARE TITULARIZABIL SI UNUL DE EDUCATOARE NETITULARIZABIL, IMI SPUNETI SI MIE VA ROG ,CARE SUNT CONDITIILE PENTRU OCUPAREA POSTULUI ,IN CAZUL IN CARE ESTE VALABIL?MENTIONEZ CA AM LUCRAT UN AN CA SI EDUCATOARE IAR UN AN INVATATOARE SI AM DEFINITIVATUL DAT.

  • #6 by Ionut Nistor on mai 22, 2010 - 17:12

   Rugam contactati-ne

   ŞCOALA PRIMARĂ „SAMUEL”

   Adresa: Deva, str. M. Kogălniceanu nr. 14, cod 333094, jud. Hunedoara , CIF 4468536, http://www.devabaptist.ro/

   Director, prof. Corina Rusu

   o tel. 0745 158 298, 0254 225 031
   o e-mail – corinabine@gmail.com

 5. #7 by Anunţ înscriere copii şi elevi on iunie 26, 2009 - 12:16

  Anunţ înscriere copii şi elevi
  Grădiniţa şi Şcoala Primară „SAMUEL” cu sediul în Str. M. Kogălniceanu nr. 14 , Deva, instituţii particulare de învaţământ acreditate prin Ordinul MECI nr. 4380/2009 şi 4381/2009,
  înscrie copii pentru grădiniţă şi elevi clasele I-IV, pentru anul şcolar 2009-2010.

  Detalii privind înscrierea le puteţi obţine direct la sediul instituţiei sau de la:
   Director Corina RUSU, tel. 0745 158 298
   Secretar Nicoleta BĂEŞ, tel. 0742 887 306, tel. 0254 226081, fax 0254 225 031
  Contact:
   E-mail: samueldeva@gmail.com
   Web: http://www.devabaptist.com

 6. #8 by TRINITY OUTREACH CENTRE DEVA, ROMANIA -CENTRUL CREŞTIN DEVA: on iulie 2, 2009 - 08:26

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4380 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie – aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.380.

  <

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4381 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel", cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română".
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Samuel" din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Samuel" din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă "Sf. Treime" din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară "Samuel" din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.381.

  <

 7. #9 by Ordinul nr. 4380 din 17/06/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din Deva on iulie 2, 2009 - 08:29

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
  Ordin nr. 4380 din 17/06/2009
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 01/07/2009
  privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva

  ________________________________________
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie – aprilie 2009,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

  Art. 1. – Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel”, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judeţul Hunedoara, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal”.
  Art. 2. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.
  Art. 3. – (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
  (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva revine fondatorilor.
  Art. 4. – Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva.
  Art. 5. – Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Samuel” din Deva este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
  Art. 6. – Biserica Creştină Baptistă „Sf. Treime” din Deva, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Samuel” din Deva, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu

  Bucureşti, 17 iunie 2009.
  Nr. 4.380.

  Ionut Nistor
  http://consultjuridic.blogspot.com

 8. #10 by De ce avem nevoie de o grădiniţă şi şcoală creştină? on octombrie 1, 2009 - 15:14

  In sens social-istoric, educaţia este procesul de transmitere si asimilare a experienţei – economice, politice, religioase, filosofice, artistice, ştiinţifice si tehnice – de la înaintaşi la urmaşi, act prezent încă din cele mai îndepărtate timpuri.
  Primele faze ale învăţării au fost realizate prin transmiterea experienţei nesistematic si oral pentru ca în etapele avansate de dezvoltare a societăţii, la unele popoare, spre exemplu la egipteni, indieni etc., educaţia se realiza ca iniţiere în temple, cunoaşterea fiind un act sacru. La grecii antici, educaţia avea un rol major şi acestui proces îi erau destinate persoane calificate (sclavi), care de multe ori întreceau stăpânii în pregătire.
  Pentru Platon, educaţia ar fi ,,arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.
  Aristotel, în lucrarea sa ,,Politica”, considera că educaţia ,,trebuie sa fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. In consecinţă, aceasta trebuie să pregătească viitori cetăţeni.
  Ulterior, educaţia se instituţionaliză prin şcoli si universităţi. Indiferent de nivelul de dezvoltare a culturii si civilizaţiei si de modalităţile de transmitere, s-a realizat dialogul generaţiilor, s-a asigurat continuitatea existentei materiale şi spirituale a omenirii.
  Apariţia creştinismului a avut un impact semnificativ şi asupra educaţiei, prin introducerea valorilor morale ca fundament al educaţiei, al formării caracterelor.
  Prin cuvintele Mântuitorului ,,Lăsaţi copiii sa vina la mine si nu-i opriţi…” (Matei 19:24), educaţia devenea o poartă de acces către divin, spre Dumnezeu. Domnul Isus Hristos era şi este perceput ca fiind şi ,,Învăţătorul”, la picioarele căruia s-au format multe caractere puternice care nu au abdicat de la principiile şi învăţăturile primite, chiar cu preţul vieţii lor.
  Multă vreme, învăţătura biblică predată în cadrul lăcaşelor bisericeşti a mers pas la pas cu educaţia şcolară.
  Apărută ca o necesitate socială, grădiniţa şi şcoala creştină trebuie să urmărească excelenţa în însuşirea competenţelor academice, la toate disciplinele şcolare, în concordanţă cu cerinţele MECI.
  În aceste instituţii, procesul de predare învăţare trebuie să fie holistic, adresându-se întregii personalităţi a elevului: cognitiv, fizic, emoţional, social şi moral-spiritual.
  Grădiniţa şi şcoala creştină trebuie să urmărească formarea caracterului, focalizându-se pe adevăr, sinceritate, respect reciproc, ajutor reciproc, integritate în toate domeniile vieţii: relaţii, muncă, viaţă de familie, viţa socială
  De asemenea, se urmăreşte participarea la activităţi sociale şi civice, dezvoltând în elevi sentimentul responsabilităţii sociale şi a participării civice, implicându-i în comunitatea locală, prin slujirea semenilor din orfelinate, case de bătrâni, ajutorarea săracilor, activităţi cu copiii străzii etc.
  Pe parcursul anilor de şcoală trebuie urmărită regenerarea spirituală a elevului, pentru ca acesta să trăiască în ascultare de legile şi poruncile Creatorului său, condiţie sine qua non a fericirii terestre şi a celei veşnice.
  Grădiniţa şi şcoala creştină va dezvolta în elevi o perspectivă creştină asupra lumii şi a vieţii care îşi are temeiul în Sfânta Scriptură.
  Elevii vor fi învăţaţi principiile integrării biblice în toate domeniile vieţii, depăşind treptat dihotomia sacru-profan, integrând treptat totul în domeniul sacrului, prin ascultare de voia lui Dumnezeu.
  Principiile creştine trebuie să pătrundă toate domeniile de activitate ale şcolii: procesul de predare învăţare, relaţii, administraţie, finanţe, conducere, activităţi extracurriculare , etc.
  Deoarece este demonstrat că nicio şcoală nu poate fi mai bună decât profesorii pe care îi are, grădiniţa şi şcoala creştină are ca angajaţi cadre didactice şi nedidactice regenerate spiritual, cu o înaltă calificare profesională, dar şi cu o înaltă ţinută moral-spirituală.
  Iată de ce este nevoie de o grădiniţă şi şcoală creştină!

  Ionuţ Nistor

 9. #11 by mendi on aprilie 1, 2012 - 20:04

  spuneti-mi va rog de la ce varsta inscrieti copii la gradinita?va multumesc

 10. #12 by Corina Rusu on aprilie 6, 2012 - 06:35

  Inscriem copii de la varsta de doi ani in functie de locurile disponibile

 11. #13 by samira popovici on septembrie 14, 2012 - 20:30

  nu recomand inscrierea copiilor la aceasta gradinita!!!! educatoarele nu au studiile necesare pt pozitia pe care o ocupa. sunt ahtiati dupa bani, cer bani pt orice, pe linga taxa nejustificat de mare care trbuie platita si cind copilul lipseste!!!

 12. #14 by calatorru on septembrie 15, 2012 - 11:05

  Sunteti sigura doamna cu privire la studiile educatoarelor? Pentru ca daca nu, atunci dezinformati… cu recomandarile e altceva…

 13. #15 by Rusu Timotei on septembrie 15, 2012 - 17:46

  Stimată doamnă,

  Aţi făcut câteva afirmaţii fără acoperire.

  1. Avem procentajul cerut de MECTS pentru educatoarele calificate. Acest lucru a fost verificat atunci când am primit nu doar autorizaţia de funcţionare ci ACREDITAREA din partea ARACIP a unităţii noastre.

  2. NU suntem ahtiati după bani, iar taxa nu este nejustificat de mare.
  – Faţă de alte grădiniţe particulare, taxa este la jumătate.
  – Încheiem un contract de scolarizare pe care fiecare părinte îl semnează.
  – Noi onorăm contractul şi oferim serviciile, indiferent dacă copilul frecventează întreaga lună, sau numai parţial.

  MAi mult de atât vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu!

 14. #16 by samira popovici on septembrie 17, 2012 - 20:28

  in legatura cu afirmatiile fara acoperire, as dori sa le clarific :

  – nu este adevarat ca taxa este la jumatate: o gradinita particulara include si mesele – cel putin 3 la numar – care adunate la taxa dumneavoastra depasesc sau sunt egale cu taxa unei gradinite particulare ;
  – partial sau deloc la frecventarea cursurilor se pare ca pentru dumneavoastra inseamna acelasi lucru;
  – serviciile oferite ar trebui sa includa si materialul didactic (chiar si bulinele ce le primesc copilasii) -pentru care se plateste taxa- insa acestea se plateste separat sau le procura parintii;
  De asemenea as dori sa mai adaug faptul ca, din pacate in gradinita dvs se face discriminare religioasa, in sensul ca oamenii bisericii dvs beneficiaza de reduceri la taxa, (intradevar, nu chiar toti, ci doar cei mai apropiati managementului dvs.), iar personalul este in proportie de 75% baptist iar restul penticostal, de ce nu faceti angajari si din afara acestor 2 secte??? Sunt atate absolvente tinere de pedagogic care sunt fara locuri de munca!!! Totul este o afacere, din care cel mai important este profitul. PACAT!!!
  Iar ca sa clarificam si problema neprofesionalismului angajatilor: vi se pare normal ca o educatoare sa recomande deschis parintelui ca metoda de disciplinare BATAIA!?? Ce siguranta imi oferiti dvs ca nu si practica aceasta metoda, daca tot este adepta ei!?
  Unicul atu al gradinitei(ca sa va demonstrez ca emit pareri cu totul obiective) este acela ca acceptati pt integrare si copii cu nevoi speciale, lucru care, din pacate la noi in tara, este o reala problema la toate formele de invatamant; dar si la partea aceasta sunteti depunctati cind ma gindesc cit de coplesite sunt cadrele de situatie uneori!
  Ar trebui sa faceti unele statistici, cati dintre parintii care aduc copilasul la dvs prima data, de la 3 anisori, continua sa-l aduca si la 6-7 ani? Nu prea exista continuitate, decat in rindul „celor de-a casei”!.
  Ramin la parerea exprimata initial: NU INSCRIETI COPILASII LA ACEASTA GRADINITA!
  ( aceasta este parerea mea…subiectiva)

 15. #17 by calatorru on septembrie 18, 2012 - 09:53

  Ne recomandati o alta gradinita, care are tot ce ii lipseste asteia ? 🙂
  Sau sa incadram pur si simplu comentariile dvs. in categoria celor rautacioase pe baza „discriminarii religioase” ? Intreb si eu sa-mi fac lumina in intelegeri…

 16. #18 by Timotei RUSU on septembrie 18, 2012 - 16:49

  Stimată Doamnă,

  Vă mulţumesc şi pentru un singur cuvânt de apreciere a Grădiniţei!

  Copiii nu sunt bătuti la noi la gradinita. Ce siguranţă aveţi că e aşa? Întrebaţi copilul dumneavoastră şi vă va spune. Nu credem că este o metodă acceptabilă pentru un cadru didactic. Cât pentru părinţi, citiţi în Biblia dumneavoastră şi veţi afla.

  Cuvântul PROFIT nu este potrivit pentru situaţia noastră. Taxele nu acoperă toate cheltuielile. Preţul este SUBVENŢIONAT de biserică.

  De ce avem mai mulţi copii de 3 ani (sau mai mici) decât cei de 6-7 ani?
  Pentru că suntem FOLOSIŢI de unii părinţi. Ei profită că noi le primim copiii, când nimeni nu îi primeşte şi când este foarte greu pentru ei. Facem eforturi supranaturale să fie mulţumiţi, la un preţ mult sub preţul unei bone! După ce i-am scos din greu, se dispensează de noi şi merg la grădiniţele de stat. (Am vrut să spun „gradiniţe gratuite”, dar nu există aşa ceva. Peste tot se plăteşte mult mai mult decât sunt dispuşi părinţii să recunoască).

  DAR, noi facem acest lucru pentru sufletul copilului şi al părintelui. PE lângă educaţia excelentă, le oferim un cadru unic, şi în siguranţă, o atmosferă specială, şi adevărul care să îi facă oameni de caracter. Dumnezeu este patronul acestei Grădiniţe, şi noi de dragul LUI facem ceea ce facem. Altfel nu merită efortul!

  Stăm cu fruntea sus pentru modul în care ne onorăm promisiunile făcute părinţilor în contractul de scolarizare!

  Este ultima mea postare la acest subiect, de aceea mă rog să fiţi înţeleaptă în ce semănaţi în copilaşul dumneavoastră – „ce seamănă omul aceea va secera!”
  Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, sănătate pentru copil, pace în suflet, armonie în relaţii, dragoste şi preţuire în familie, mântuire şi mulţumire în suflet … este ceea ce vă doriţi şi dumneavoastră… în momente de introspecţie sinceră!

 17. #19 by samira popovici on septembrie 18, 2012 - 16:57

  eu nu pot sa recomand o alta gradinita care are tot ce ii lipseste acesteia, nemultumirea mea se leaga de aceasta gradinita, am fost direct implicata…nu stiu daca gradinita actuala a copilului meu este mai cu „mot” decat asta, dar pe mine m-a nemultumit atitudinea cadrelor si felul in care ti se pretind o gramada de bani pentru niste lucruri care ar trebui sa existe la o gradinita ce se considera cu regim privat.

 18. #20 by samira popovici on septembrie 27, 2012 - 09:24

  Nu ati fi ”folositi” daca va-ti comporta ca o gradinita cu adevarat profesionista, orice parinte pune copilul pe primul loc, apoi banul!!!!
  Daca ati convinge la capitolul profesionalism nu ar mai migra in asa proportie mare, parintii, dupa doar un an, spre alte gradinite!

 19. #21 by Ionut on septembrie 30, 2012 - 13:29

  Stimata doamna,

  Observ ca insistati in a improsca cu noroi in munca a peste 16 cadre didactice, fara niciun temei. Nu cred ca aveti calificarea academica sa ne evaluati. Lasati inspectorii de la ISJ Hunedoara si de la ARACIP sa ne evalueze. Sunt singurii in masura sa o faca obiectiv si dupa standarde nationale.

  Avand in vedere prevederile Codului Penal, fapta dumneavoasta se inscrie la infractiunea de calomnie.

  Inteleg ca ati avut copilul la noi. Atunci de ce nu ati ridicat aceste probleme? Va place sa fiti sub falsa protectie a anonimatului? Foarte simplu aflu cine sunteti…

  Va astept la sediul Scolii pentru o discutie. Aveti posibilitatea sa va adresati conducerii institutiei, in scris si in termen legal veti primi un raspuns la petitia dvs.

  Rog sa intelegeti ultimul meu demers pe care il fac in calitate de jurist si purtator de cuvant al acestei institutii.

  Nu cred ca vă va conveni să cer in instantă despagubiri morale urmare a prejudiciului pe care institutia il poate suferi pe urma atacului abject al domniei voastre. Decizia e la dvs.

  Jurist Scoala Samuel Deva,
  Ion Nistor

 20. #22 by roxana nicula on februarie 20, 2013 - 17:31

  As dori sa stiu daca aveti nevoie de personal didactic,se poate?Multumesc

 1. “Betleem” locul unde se primesc şi se dau daruri « Hunedoara Evanghelică
 2. Topul postărilor pentru luna mai 2012 « Hunedoara Evanghelică
 3. Topul postărilor pentru ultimele 30 de zile (august 2012) « Hunedoara Evanghelică

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Alătură-te altor 4.975 de urmăritori

 • e v e n i m e n t e :

  ►... CLICK pe imagine

 • Z I A R U L = informaţie pe hârtie

  Evenimentele există. Hunedoara este şi evanghelică.

  Ne lipseşte încă fluidizarea informaţiei, promptitudinea şi lucrul în echipă (un colectiv de redacţie "self-motivated"), spiritul jovial şi curajul de a schimba şabloanele învechite. Ne lipsesc aceste lucruri, nu în sensul că nu le avem, ci în sensul că facem uz de ele mult prea puţin.

  Poate că este vremea să vorbim la trecut! :)

  Doamne ajută!

  Dacă CREZI că locul tău e alături de noi, CONTACTEAZĂ-NE !

  “Good ideas are common - what's uncommon are people who'll work hard enough to bring them about”-A.B.

 • Parteneri

 • de Interes

 • Judeţe Evanghelice

 • Flickr Photos

%d blogeri au apreciat asta: