Asociaţia Noua Speranţă – Alternative pentru Viaţă

 

 

ASOCIAŢIA “GENESIS LIFE”

Asociaţia “Genesis Life” este o asociaţie umanitară, creştină, evanghelică, interconfesională.

 

 

Asociaţia “Genesis Life” are următoarele scopuri  şi obiective:

 • Renaşterea şi revitalizarea credinţei creştine biblice şi promovarea valorilor creştine în societatea românească, in special a celor care vizeaza viata, nasterea, pastrarea sarcinii/combaterea avortului.
 • Organizarea de cursuri, conferinţe, seminarii, studii, tabere, consiliere şi întâlniri cu caracter permanent, regulat sau ocazional în localuri proprii, închiriate sau în aer liber în vederea promovării principiilor gândirii şi eticii creştine atât în economia de piaţă cât şi în diferitele sfere/institutii ale societăţii româneşti seculare sau creştine.
 • Realizarea şi prezentarea unor modele de integrare a gândirii şi eticii creştine atât în economia de piaţă cât şi în diferitele sfere/institutii ale societăţii româneşti seculare sau creştine.
 • Dezvoltarea unui sistem informaţional propriu (site internet, presă, radio-TV, etc.)
 • Sensibilizarea (informarea, formarea şi transformarea) opiniei publice privind problemele etice majore cu care se confruntă societatea românească intrată în Europa, şi motivarea ei la acţiuni sistematice şi progresive în vederea rezolvării lor.
 • Militarea pentru respectarea drepturilor omului în general şi respectarea drepturilor creştinilor în particular.
 • Sprijinirea, prin asistenţă financiară şi instruire, a intreprinzătorilor particulari români sau străini care urmăresc lansarea iniţiativelor şi intreprinderilor economice private bazate pe valorile creştine, răspândirea valorilor creştine în economia de piaţa şi în sistemul de învăţământ general şi universitar românesc.
 • Rezolvarea unor probleme de ordin social, economic şi spirituale ale persoanelor fizice şi juridice prin activităţi şi programe de caritate, asistenţă socială şi economică.
 • Militează activ pentru creşterea relevanţei şi a impactului gândirii şi eticii creştine în cultura românească seculară încurajând şi sponsorizând scrierea, editarea, traducerea, tipărirea, sincronizarea, subtitrarea, multiplicarea şi distribuirea diferitelor materiale informaţionale necesare împlinirii scopului şi obiectivelor asociaţiei.
 • Realizarea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare şi ajutor reciproc cu şi între diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate implicate în  activităţi fără caracter economic, sau/şi activităţi cu caracter economic, relaţii ce pot contribui la dezvoltarea asociaţiei, la atingerea scopului şi obiectivelor ei, la atragerea de capital şi la crearea de noi locuri de muncă în sfera de influenţă a asociaţiei.
 • Acordarea de sprijin financiar, sau/şi material altor persoane juridice nepatrimoniale sau/şi patrimoniale cu care Asociaţia colaborează în vederea sprijinirii activităţilor desfăşurate de către acestea sau/şi de către asociaţie.
 • Formarea şi dezvoltarea unei bănci de date care să deţină informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a scopului şi obiectivelor asociaţiei.
 • Înfiinţarea unei case de traducere şi editare în limba română a materialelor cu caracter educaţional creştin de pe pelicula de 8 şi 16 mm, de pe casete video şi de pe CD sau DVD.
 • Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea programelor de difuzare a unor filme cu conţinut educaţional creştin pe peliculă de 8 şi 16 mm, pe casete video şi pe CD sau DVD.
 • Înfiinţarea unor instituţii de învăţământ – grădiniţă, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal, învăţământ universitar şi post-universitar cu scopul de a prezenta modele creştine educaţionale.
 • În momentul îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, Asociaţia poate funcţiona ca lăcaş de cult, biserică – centru de instruire.
 • Înfiinţarea de asociaţii agricole care să deţină teren arabil, teren de construcţii, pădure, terenuri deţinute în proprietate sau în arendă cu scopul stimulării şi relansării agriculturii româneşti.
 • Realizarea, dezvoltarea şi mobilizarea resurselor şi a mijloacelor materiale şi financiare necesare atingerii scopului şi obiectivelor asociaţiei.
 • Organizarea, coordonarea  si realizarea de actiuni de ajutor  umanitar in caz de calamitati sau crize socio-economice, atat la nivel national cat si international.
 • Realizarea de cercetari, studii, evaluari si analize, in special socio-umane,  elaborarea de stategii de dezvoltare si analize de politici publice,  la nivel local, regional, national si international,  avand ca beneficiar asociatia sau alte organizatii non-profit, agenti economici, institutii publice, etc, nationale si/sau internationale, precum si oferire de consultanta principalilor actori politici si sociali, de la nivel local regional, nationali si internationali, in domeniile lor de interes.
 • Sprijină material, moral, spiritual şi profesional minoritatile dezavantajate.
 • Organizează acţiuni umanitare – acordare de alimente, haine, etc., până la organizare şi deplasare echipe de medici, construire de locuinţe, strângere de fonduri, coordonare de intervenţii la scara mare în caz de cutremure, inundaţii, alte calamităţi naturale,  război, prăbuşiri ale economiei, etc.

Membrii Asociaţiei “Genesis Life” pot fi creştini, fără deosebire de rasă, sex, vârstă, profesiune şi denominaţiune creştină, care acceptă învăţăturile Bibliei ca principii de viaţă şi activitate, şi care sunt de acord şi susţin scopul şi obiectivele Asociaţiei “Genesis Life”.

Patrimoniul Asociaţiei “Genesis Life” se constituie din :

a)   donaţii, cotizaţii, autodotare, autoutilare.

b)   activităţi economice prestate de către asociaţie.

c)  contribuţii financiare vărsate de către persoanele juridice patronate de către asociaţie.

d)   vânzarea de active corporeale şi necorporeale.

e)   dividende încasate de la firmele la care Asociaţia deţine acţiuni sau titluri de proprietate.

Conducere:

 1. Mîrza Radu Ilie – preşedinte
 2. Mîrza Lucica Lucreţia – director executiv
 3. Braşov Persida – director resurse si relatii internationale
 4. Răspop Daniel – director cu probleme de invăţământ, educaţie şi legislaţie
 5. Iureanu Anuţa – trezorier şi secretar

 

Contact, sediu: Mîrza Radu – Deva, Al.Trandafirilor, bl.4, ap.3

Tel. 0254/234 692, 0727/944 773,

E-mail: radum777@gmail.com

http://nouasperanta.atwebpages.com/

Important: Biroul de  consiliere ,,Alternative pentru Viaţă situat în Deva, Str. M. Kogălniceanu, bl. F5, sc. 4, ap. 62, tel. 0354 419 090, 0771 032 569, e-mail: nouasperanta1@gmail.com), oferă gratuit:

 1. Educatie privind abstinenta sexuala premaritala, sanatatea mentala si avort.
 2. Slujire de recuperare post-avort.
 3. Consiliere spirituală, biblică.
 1. #1 by bolosin florin on august 4, 2010 - 16:41

  Isaia.9.
  Atentatul la adresa Vietii, cred ca este un atentat la adresa Domnului Cristos.
  Avortul este o crima oribila care are urmari si consetinte tragice. Cel ce face acest lucru are a face direct cu Domnul Isus care este Calea Adevarul si Viata. Cel care este in spatele avortului a uciderii copiilor este diavolul. Domnul Isus a venit sa nimiceasca lucrarile diavolului.Suntem chemati ca eu si tu sa ne ridicam in Numele Domnului Isus impotriva demonilor care ataca intraga lume.

 2. #2 by bolosin florin on octombrie 26, 2010 - 15:41

  PORTRET Florin Bolosin e poliţistul-creştin

  *

  Tiberiu Stroia
  * 102 afişări
  * Marţi 26 oct 2010

  Florin Bolosin

  Hunedoara
  Florin Bolosin

  Tânărul predică în faţa a sute de oameni despre păcatul avortului şi luptă pentru copiii abandonaţi de părinţi. În opinia acestuia, nu există deosebire între munca de poliţist şi cea de predicator

  Este baptist de religie, deşi susţine că nu are importanţă cultul căruia îi aparţii atunci când vorbim despre credinţă. Este poliţist, iar atunci când nu aplică Codul Penal, promovează valorile creştinismului aşa cum sunt ele propovăduite în Biblie.

  Cam aşa s-ar putea descrie, în câteva cuvinte, modul în care Florin Bolosin îşi împarte viaţa între meseria de poliţist şi cea de creştin practicant al cultului baptist. Iar vorbele sale sunt întărite de fapte. Poliţistul hunedorean a adoptat doi copii şi face tot posibilul să trăiască aşa cum le cere celor veniţi să asculte predicile sale.

  „Vorbesc, săptămânal, în faţa a sute de oameni cărora încerc să le trezezc conştiinţa asupra a două principii: faptul că avortul este o crimă şi că trebuie să luptăm pentru ca niciun copil să nu cunoască durerea de a nu avea părinţi. Tocmai de aceea am adoptat doi copii cărora le ofer dragostea părintească fără nicio părtinire”, spune poliţistul.

  Alături de cei doi copii adoptaţi, poliţistul hunedorean mai are un băieţel care a venit pe lume în urmă cu zece luni. „Iosif, noul-născut în familia noastră, nu ne-a îndepărtat în a oferi dragostea părintească copiilor cărora le-am oferit o familie: Ana Maria care, acum, are opt ani şi Tudor în vârstă de 5 ani”, spune hunedoreanul.

  Meserii complementare

  În opinia acestuia, nu există deosebire între munca de poliţist şi cea de predicator. „Menirea poliţistului este complementară creştinismului deoarece ambele luptă împotriva răului. Nu există o meserie mai nobilă în lumea lui Dumnezeu decât să fii un om care oferă protecţie. Asta face atât poliţistul, cât şi un bun creştin”, spune Bolosin.

  Întrebări şi răspunsuri

  Ce cunoaşteţi mai bine: Biblia sau Codul Penal?
  Sunt atâtea asemănări între cele două cărţi încât e foarte uşor să treci de la una la cealaltă. Cele zece porunci din Biblie le regăsim în Codul Penal. De altfel, Biblia face referire clară la faptul că nerespectarea celor 10 porunci atrage pedepse asupra făptuitorului. Acelaşi lucru îl reglementează şi Codul Penal.
  Biblia pedepseşte avortul, dar Codul Penal nu. Este o greşeală?
  Da. Iar faptul că există medici care refuză să facă avorturi spune foarte multe. Eu lupt din răsputeri pentru ca oamenii să înţeleagă că avortul este o crimă.
  taguri

  * hunedoara
  * adevarul de seara
  * florin bolosin
  * politist
  * ofiter
  * crestin

  Profil:

  Născut. 17 aprilie 1972
  Studii. Facultatea de Management şi cursuri postuniversitare
  Familie. Căsătorit, trei copii
  Ocupaţie. Ofiţer de poliţie
  Adaugă Comentariu

  1 comentariu
  Nume Email
  Captcha:

  Florin Arad26.Oct.10-08:03hs

  Dumnezeu sa te binecuvinteze ! de asemena politisti are Romania nevoie , doar atunci vom avea propasire in viata de zi cu zi si astfel Bunul Dumnezeu ne va da binecuvintarile pamintesti

 3. #3 by bolosin florin on decembrie 7, 2010 - 16:43

  Human Story: Soţii Bolosin din Hunedoara au devenit mamă şi tată pentru copiii nimănui

  *

  Adrian Sălăgean
  * 455 afişări
  * Joi 2 dec 2010

  Familia Bolosin, lecţia de viaţă a unor oameni cu suflet mare

  Hunedoara
  Familia Bolosin, lecţia de viaţă a unor oameni cu suflet mare
  Vrei bani pentru o masina indiferent de venit?

  Familia Bolosin din Hunedoara creşte trei copii. Primii doi sunt înfiaţi. Potrivit datelor înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, hunedorenii sunt pe primele trei locuri în ţară la numărul de adopţii. Circa 80 la sută din cei care înfiază preferă fetiţele.

  Hunedorenii ocupă în fiecare an unul din locurile de pe podium în topul naţional al adopţilor. Potrivit Vioricăi Popescu, directorul coordonator al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Hunedoara, circa 80 la sută din hunedorenii care devin părinţi prin adopţie solicită un copil de sex feminin.
  “Mi-am dorit o fetiţă. E mai gingaşă şi parcă mai apropiată de părinţi. A fost singura cerinţă făcută autorităţilor. Pentru că mi s-a părut grotesc să aleg copilul ca pe maşină sau pe mobilă, am înfiat prima fetiţă care mi-a fost prezentată. Pe Ana-Maria”, spune Florin Bolosin, tatăl familiei. Fetiţa a fost înfiată la vârsta de un an şi şapte luni. “Era într-o stare jalnică când am găsit-o, plină de bubiţe peste tot, micuţă, firavă şi speriată. ”, îşi aminteşte Florin Bolosin.
  taguri

  * adevarul de seara hunedoara
  * Florin Bolosin
  * adoptii

  Ce înseamnă să aduci străinul în casă

  Bărbatul explică întreaga alchimie sufletească pe care un părinte adoptiv o parcurge. Vorbeşte despre o metamorfoză în care iubirea de semeni, ataşamentul faţă de ideea de familie şi, peste toate, credinţa în Dumnezeu fac dintr-un străin fiu sau fiică.

  “Când ne-am hotărât să adoptăm un copil, la început, am avut multe reţineri şi întrebări. Nu mă puteam împăca cu ideea că aduc un străin în casă. Mă tot întrebam ce fel de om va fi, dacă mă voi putea ataşa de el. Totul a durat până ce am început să o îngrijim pe Ana-Maria acasă. Din acel moment, totul s-a schimbat. Trebuie să treci prin experienţa asta ca să înţelegi ce înseamnă să adopţi un copil. Cuvintele nu pot explica fidel cum, deşi glasul sângelui este mut, se naşte totuşi dragostea părintească pentru copilul adus în familie. Cum ajungi să uiţi că ADN-ul tău e diferit de al copilului. Azi, nu pot să mai concep viaţa fără Ana-Maria, Tudor şi Iosif. Dumnezeu dă o familie celor părăsiţi. De aceea, dragostea de părinte ţine de sufletul omului. Nu are nimic cu genetica ”, spune tatăl.

  Momentul adevărului: “Tu nu ai fost în burtică la mămica”

  Florin Bolosin nu ţine secret faptul că doi dintre copiii săi sunt înfiaţi. Nici chiar faţă de ei. “Cu cât află mai repede adevărul cu atât e mai bine. Evităm un posibil şoc pe care l-ar putea avea mai târziu dacă ar afla cumva întâmplător că sunt înfiaţi”, spune Florin Bolosin. La opt ani şi jumătate, Ana-Maria ştie deja adevărul. “I-am spus când a mers la şcoală. Soţia era însărcinată cu Iosif. Am luat-o deoparte pe Ana-Maria şi povestind despre copilul care va veni, i-am spus că ea nu a fost niciodată acolo, în burtică la mama. La început nu a înţeles. Pe măsură ce îi explicam, a început să plângă şi m-a întrebat printre lacrimi dacă nu trebuie să o duc înapoi. Timp de câteva zile, fetiţa a stat lipită de mine, ca şi cum ar fi vrut să se asigure de dragostea mea. Sunt tatăl ei şi am făcut tot ce am putut ca să trecem amândoi peste şocul dezvăluirii, care m-a afectat şi pe mine”, spune Florin Bolosin. Acum momentul delicat a trecut şi viaţa şi-a reluat cursul firesc.

  Tudor este băiatul mijlociu al familiei Bolosin. El a fost adus în familie de doamna Bolosin tot prin adopţie. Şi pentru ca tabloul de familie să fie complet, Iosif, mezinul familiei, este copilul natural al cuplului născut acum un an şi două luni.

  Bolosinii – diversitate în unitatea unei familii

  Între fraţii Bolosin viaţa se consumă zilnic la fel ca în orice familie. “E ca în toate familiile numeroase. Copiii se joacă, îşi împrumută hăinuţele, sunt uneori geloşi unii pe alţii, se ceartă, se împacă. Soţia şi cu mine îi iubim pe toţi la fel. Toţi sunt ai noştri. Suntem familia Bolosin”, spune capul familiei.

  Adopţii mai puţine pe criză

  Într-o statistică comparativă la nouă luni, 2008-2010, făcută de DGASPC Hunedoara, se arată că în acest an s-au înregistrat cu 30 la sută mai puţine adopţii decât în 2009 şi jumătate faţă de numărul notificat în 2008. În primele nouă luni din 2010, au fost atestate 31 de familii pentru adopţie, şi s-au finalizat 20 de adopţii.

  Adopţia, procedură greoaie

  Prezentată pe scurt procedura adopţiei presupune ca primă etapă, evaluarea şi pregătirea familiei sau persoanei care doreşte să adopte, perioadă care durează 60 de zile din momentul înregistrării cererii. După încheierea acestei etape, D.G.A.S.P.C. Hunedoara va elibera un atestat care va fi valabil 1 an de zile. O altă etapă importantă este clarificarea situaţiei juridice a copilului (deschiderea procedurii de adopţie), după aceasta urmând compatibilizarea copil-familie adoptatoare cu o durată diferită de la caz la caz. La propunerea specialiştilor copilul adoptabil va fi încredinţat familiei de către instanţa de judecată pentru o perioadă de 90 de zile. În această perioadă asistentul social şi psihologul vor monitoriza prin vizite periodice evoluţia copilului în familie şi acomodarea dintre acesta şi familie. După această perioadă dosarul va fi înaintat în instanţă care va hotărî încuviinţarea adopţiei copilului. Conform legislaţiei în vigoare, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, pe o perioadă de 2 ani se realizează monitorizarea post-adopţie urmărindu-se evoluţia copilului în familia adoptatoare.
  Procedura de adopţie internă este destul de greoaie, în funcţie de termenele date de instanţă, aceasta poate dura peste un an de zile.

  Finantare prin MYDEAL!
  Vrei bani pentru o masina, indiferent de venit?

  http://www.mycar.com.ro
  Adaugă Comentariu

  3 comentarii
  Nume Email
  Captcha:

  Stelica Rosu02.Dec.10-11:38hs

  Admir familia asta ! Bravo lor ! Eu nu stiu daca as fi fost capabil sa cresc un copil strain, dar doi !? Bravo inca o data !

  MARIAN03.Dec.10-11:18hs

  TOATA STIMA PT ACEAST FAMILIE !

  Aurica06.Dec.10-21:27hs

  Brovo Florine.Ai facut un gest bun.

 4. #4 by bolosin florin on februarie 4, 2011 - 11:07

  Un copil caruia i-au murit parintii se numeste…,un copil orfan, un copil care a fost abandonat,parasit de parinti se numeste un copil abandonat,…dar cum putem numi un parinte care si-a omorat propiul copilul….,

  Minciuna diavolului din zilele noastre este ca femeia este stapana sa faca ce vrea cu copilul din pantecele ei. Nimic mai fals si neadevarat diavolul este un mincinos .Dreptul asupra vietii si mortii il are doar Dumezeu. El este suveran ,El ne-a crea si trebuie sa constientizam ca femeile sunt purtatoare de viata,ele nu au creat viata , ci Dumnezeu. Faptele noastre se vor intoarce impotriva capului nostru cum am facut asa ni se va face.
  Cu prietenie fratele vostru.
  Florin Bolosin-membru în Biserica Crestina Baptista Sfanta Treime din Deva

 5. #5 by bolosin florin on februarie 15, 2011 - 19:22

  Este o tragedie ceea ce se intampla in zilele noastre, cand mama cu copilul, doi pacienti se duc la spital sanatosi, mama se intoarce acasa bolnava, iar copilul ramane la spital fiind omorat. Dumnezeu este cel care ne-a creat, suntem facuti dupa chipul si asemanarea Domnului, omul nu poate dispune nici de viata sa nici de-a altuia. Dumnezeu este autorul vietii , noi suntem chemati sa spunem Nu avortului si Da vietii.Mamele noastre ne-au dat sansa sa traim ,la randul nostru si noi suntem datori sa protejam viata copiiilor nostri.
  Cu prietenie, Bolosin Florin -membru in Biserica Baptista Sfanta Treime din Deva.

 6. #6 by bolosin florin on martie 4, 2011 - 18:05

  Viata copiiilor nostrii trebuie aparata, trebuie protejata, trebuie pazita cu sfintenie, orie Avort inseamna crima impotriva umanitatii, orice avort inseamna blasfemie la adresa lui Dumnezeu, o lupta demonica impotriva lui Dumnezeu, si cu darul Vietii pe care El ni-l da. Avortu este un act de violenta impotriva copiiilor nostrii. Avortul este uciderea copilului tau, el are dreptul ca si tine, la Viata si la Dragoste. Asuma-ti responsabilitatea. Apara Viata copilului tau si roagate Domnului, pentru mantuirea lui.
  Dumnezeu sa va binecuvinteze.
  Cu prietenie, Bolosin Florin -membru in Biserica Crestina Baptista Sfanta Treime din Deva.

 7. #7 by Ema on martie 7, 2011 - 06:18

  Dumnezeu sa binecuvanteze minunata voasta familie!Este o onoare sa poti sluji lui Dumnezeu prin acesti copilasi,sa poti sa-i educi in spiritul crestin,sa le transmiti care sunt adevaratele valori,credinta adevarata.Este o responsabilitate,dar Dumnezeu va va ajuta,va va calauzi si rasplata voastra va fi mare in ceruri.

 8. #8 by bolosin florin on martie 17, 2011 - 16:34

  Omul a fost creat de Dumnezeu ca o persoana libera si responsabila. Notiunea de libertate nu are sens si continut daca nu exista posibilitatea alegerii. Prin urmare Dumnezeu a dat omului posibilitatea sa aleaga în a asculta de El si a stapâni pamântul sub autoritatea lui Dumnezeu, sau sa iasa din aceasta ascultare si de sub aceasta autoritate. Omul a ales varianta neascultarii de Dumnezeu si sa-si fie propriul dumnezeu. Aceasta a adus ruina.
  Pentru a face viata posibila si frumoasa Dumnezeu a dat pe Domnul Vietii pe ISUS CRISTOS fiul Lui pentru, a restaura omul cazut in pacat in neascultare fata de Creatorul sau.
  Avortul inseamna a ne ucide propiul copil, este un pacat mare, doar Domnul Isus ne mai poate ierta de vina sangelui varsat.
  Dumnezeu sa va binecuvinteze.
  Florin Bolosin -membru in Biserica Crestina Baptista Sfanta Treime din Deva

 9. #9 by mihai on mai 11, 2011 - 12:46

  Asociaţia Noua Speranţă are si un site in proces de constructie, aflat la faza de stringere si postare a materialelor, accesibil la adresa http://nouasperanta.atwebpages.com/.

 10. #10 by Radu Mirza on mai 17, 2011 - 19:11

  Draga Florine,
  toata stima pentur curajul cu care ti-ai expus punctul de vedere in ce priveste AVORTUL! Apreciez realismul si luciditatea ta. Fii binecuvantat, impreuna cu toata familia ta!

  Deasemenea, va recomand tuturor excelentul blog, cu pozele cutremuratoare – care ar trebui postate in fata oricarei clinici unde se practica avorturi!!

  http://www.narcisvirgiliu.ro/blog/mami-de-ce

  Adevarul ne va face liberi, a spus Domnul Isus.

 11. #11 by bolosin florin on mai 18, 2011 - 20:23

  Nasterea unui copil este incununarea celui mai mare complex si miraculos dintre toate procesele din lume. Femeile care fac AVORTURI, sunt si ele victime. Rana lor de moarte ramine oricum deschisa, pentru tot restul vietii.Nu trebuie sa le judecam, ele au nevoie de ajutorul nostru, pentru a putea intelege ceea ce li s-a intamplat, au devenit din posibile mame, ……, ucigasele propiilor copiii. Domunul sa aibe mila de ele.

 12. #12 by andrei on august 30, 2011 - 14:21

  super am ramas pafff esti un om adevarat florine am inteles ca vii la brad in septembrie la biserica baptista am sa vin si eu sa te cunosc si sa iti ascult marturia.

 13. #13 by bolosin florin on septembrie 7, 2011 - 19:33

  – cu ajutorul Domnului voi fi prezent la Biserica Baptista din Brad in data de 18.09.2011.
  Domnul sa va binecuvineze.
  Florin Bolosin.

 14. #14 by bolosin florin on septembrie 14, 2011 - 18:02

  Nimeni nu poate avea dreptul de a alege si a decide pentru altul. Copilul este o alta persoana decat mama, cu drepturi distincte. Niciodata nu va fi altfel, indiferent cat ar incerca unii sa afirme contrariul sau sa ideologizeze adevarul.

 1. Topul postărilor pentru luna mai 2012 « Hunedoara Evanghelică
 2. Linkuri « catehezabaptista
 3. Topul postărilor pentru ultimele 30 de zile (august 2012) « Hunedoara Evanghelică

Scrie un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Alătură-te altor 4.975 de urmăritori

 • e v e n i m e n t e :

  ►... CLICK pe imagine

 • Z I A R U L = informaţie pe hârtie

  Evenimentele există. Hunedoara este şi evanghelică.

  Ne lipseşte încă fluidizarea informaţiei, promptitudinea şi lucrul în echipă (un colectiv de redacţie "self-motivated"), spiritul jovial şi curajul de a schimba şabloanele învechite. Ne lipsesc aceste lucruri, nu în sensul că nu le avem, ci în sensul că facem uz de ele mult prea puţin.

  Poate că este vremea să vorbim la trecut! :)

  Doamne ajută!

  Dacă CREZI că locul tău e alături de noi, CONTACTEAZĂ-NE !

  “Good ideas are common - what's uncommon are people who'll work hard enough to bring them about”-A.B.

 • Parteneri

 • de Interes

 • Judeţe Evanghelice

 • Flickr Photos

%d blogeri au apreciat asta: