Biserica Penticostală Filadelfia PETROȘANI – Aniversare 20 de ani, 20-21 august 2016

Lasă un comentariu

Revista RAMURI: Gabriela Gheorghișor despre „Orașul Alb” de Ioan Barb

13615374_10154965342198272_2622399465041591999_nhttp://www.revistaramuri.ro/index.php?editie=121

Ioan Barb (n. 1960) este de profesie avocat.
A publicat mai multe volume de versuri şi de proză. A înfiinţat revista de literatură şi artă Algoritmliterar din Hunedoara. Ca şi Mihai Amaradia, participă la cenaclul literar online Qpoem, condus de Călin Vlasie, publicând Oraşul alb în colecţia cu acelaşi nume a Editurii Paralela 45.

Volumul este, cum sună şi titlul unui poem, o rezervaţie cu amintiri din lumea satului şi a micului oraş industrial (Streiul). În prezentarea de pe coperta a patra, Felix Nicolau scrie că „vagul patriarhal şi locul comun repetă maniera lui Şt. O. Iosif“. Nostalgia

copilăriei în universul rural, perspectiva idilizantă pot trimite, într-adevăr, la autorul Patriarhalelor, însă formula poetică (prozaism, narativitate, tranzitivitate) se apropie, mai degrabă, de ciclul La Lilieci (un emul sorescian este, de pildă, şi tânărul Marius Aldea, în Sinistra), chiar dacă Ioan Barb nu are ironia şi umorul lui Marin Sorescu. Iar un poem ca frigurile din iarna aceea îşi găseşte modelul în Isus din copilărie al lui Vasile Voiculescu. În evocarea satului, poetul adoptă uneori retorica basmului: „A fost odată ca niciodată/ un sat cu căsuţe văruite în lumină/ cu oameni primitori/ unde se adunase atâta bucurie/ încât în fiecare dimineaţă/ era ajun de sărbătoare/ la capătul uliţei/ se împărţeau copiilor plăcinte calde/ ziua ţinea cât un an“ (A fost odată un sat). Tatăl său este descris ca un personaj de poveste, un Făt-Frumos cu puteri miraculoase: „tata lovea cu biciul cerul şi// stelele cădeau ca prunele în căruţa sa/ le-a adunat într-un vas le-a dăruit miresei“ (căruţa cu pr

omisiuni). Calului năzdrăvan îi ţine locul bidiviul timpurilor moderne, motocicleta cu ataş: „aşa l-a văzut ea pe tata/ coborând cu motocicleta lui albastră din cer/ cu motocicleta lui cu ataş/ în care aducea lumea de la şes“ (motocicleta cu ataş). Rememorarea are în vedere şi particularităţile epocii comuniste: C.A.P.-ul, confiscarea vitelor din curte, coada la portocale, atitudinea autorităţilor faţă de biserică. Sunt scoase din negura timpului mai multe figuri pitoreşti, odată cu eresurile şi credinţele lor: bunicul („bunu“) rămas fără un picior şi orb în urma unui bombardament, dar care ştie să citească semnele naturii (profeţiile de dimineaţă), „unchiu sâmedru“, care şi-a pierdut mâna dreaptă în Crimeea, însă cu braţul întreg „mânuia furca la fel ca pe carabină“ (unchiu sâmedru), preotul Antică, cel care ridică o nouă biserică din cărămida gardului şi a grajdului său, Dumitru

clopotarul (înger cu turn), fratele traian, unchiul Ion, ceasornicarul satului, Ghiţă-groparul, reconvertit în clopotar (ghiţă-cingătău), unchiul Diordică, fostul general ajuns un beţiv împuţinat (diordică), moaşa îmbătrânită, scoasă dimineaţa la poarta casei, pe un scăunel de lemn (moaşa mare).

Poemele oraşului industrial plin de funingine (epitetul alb nu poate fi decât antifrastic) reprezintă contrapunctul ironic şi întunecat al amintirii satului luminos de odinioară. Compunerile elevului barb (din clasa a şasea b şi, respectiv, a şaptea b) sunt un amestec de sinceritate candidă şi limbă de lemn. Fabrica de cocs pare un balaur care aruncă funingine, înnegrind totul. Viziunea devine sumbru-funebră („vara ne topeam în veşmintele negre/ pâinea era neagră şi tata îi mulţumea Domnului/ pentru că avea unde lucra/ ne punea şi pe noi să îi mulţumim/ pentru zilele neg

re ce fluturau tot anul/ deasupra casei ca nişte steaguri funerare“), apoi de-a dreptul apocaliptică („m-am uitat prin norii de funingine/ şi am văzut cerul deschis şi îngerii arzând/ se dezintegrau deasupra noastră/ un Dumnezeu de funingine/ ne aspira de la brâu în sus/ nu mai eram decât biete întrupări de funingine“ (noi cei mântuiţi înfuningine). O odă în răspăr, ironică, este cântecul cocseriei, construit pe baza personificării. Descrierea locomotivei cu aburi, pufa, creează imaginea unui animal (preistoric) fantastic: „semăna cu o balenă de uscat/ îi crescuseră roţi şi biele din fier/ se hrănea cu jarul calului năzdrăvan/ când se întorcea pufăind/ învelită în halatul din abur“. Munca la uzină, în ture de zi şi de noapte, este comparată cu sclavia: „noi suntem negrii de pe această plantaţie“ (duda). Lumea proletariatului din era socialismului a mai fost adusă în poezie de Svetlana Cârstean, în Floarea de menghină, utilizând însă îndeosebi pastişa ironică a textelor propagandistice.

Cele mai slabe poeme ale Oraşului alb sunt psalmii. Dar volumul merită citit.

Lasă un comentariu

Felix Marțian: „..poezim cu cer limba română”

La moara lui Felix

Vioara 1

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic:”Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba! (Ps.45:1)

Tabloul e de vis, copleşitor,
Când vezi metafore râzând în soare
Şi epitete-n strai strălucitor
Printre poeţi care cu seva lor
Scriu în pridvorul limbii literare.

Tot lexicul este un câmp arat,
Supus de plug de-a lungul şi de-a latul,
Însă tresare brusc, înflăcărat,
Dând într-un clocot viu tot ce-i de dat
Când lauda e pentru Împăratul.

Cuvintele ţâşnesc cu irizări
Făcându-şi cuib în poala poeziei;
Noi le dăm aripi, le deschidem zări
Vorbind cu psalmi şi izvodind cântări,
Dând laudelor girul armoniei.

Izvoarele din versuri şopotesc
Pe-acelaşi portativ cu frunza, vântul,
Iar laudele cresc şi cresc şi cresc
Când vin cuvintele şi se-mpletesc
Pentru-a slăvi pe Cel ce e Cuvântul.

Ne închinăm Divinului prin vers,
Pri tot ce El ne-a pus la îndemână,
Şi-n limitatul…

View original post 18 more words

Lasă un comentariu

Olimpiada/ Sioniada biblică 2016: câștigătorii jud. Hunedoara (comunitatea baptistă) – faza națională, 1-6 august 2016

Nu mă mai mir, că-i de prisos; doar știu ce constata înțeleptul Solomon cu multă, multă vreme în urmă: „…ce lipsește nu poate fi trecut la număr!”

Și anul ăsta, la fel ca în anii trecuți, a fost organizată la nivel de biserică, comunitate județeană și națiune, Olimpiada Biblică 2016 (redenumită „Sioniadă”- de la muntele Sionului)- cel puțin pentru membrii bisericilor baptiste (nu știu dacă se procedează la fel în bisericile penticostale sau cele creștin după Evanghelie).

Faza națională a avut loc anul acesta în perioada 1-6 august în Tabăra Speranța din  Bistrița (Galații Bistriței) – după cum am găsit scris pe blogul Suceava Evanghelică (https://suceavaevanghelica.wordpress.com/2016/06/27/sioniada-biblica-a-tinerilor-etapa-a-7-a/). Din păcate n-am găsit vreo variantă oficială cu câștigătorii – e drept că am căutat mai mult Olimpiada Biblică 2016 și nu Sioniada Biblică 2016 – greșeala mea, sunt în urmă cu schimbările🙂 dar, după ce, cu ajutorul unuia dintre câștigători, am putut vedea listele cu liceenii și studenții care au participat, am aflat că jud. Hunedoara are mai mulți câștigători: locul 1 – Deva, locul 3 – Hunedoara, Mențiunea I – Deva (liceeni cls. 11-12), Mențiunea II – Deva (liceeni cls. 9-10), locul 3 – Hunedoara (studenți). Locul 1 la grupa mică l-a câștigat tot Hunedoara, micuța L.M. (după cum am aflat din surse neoficiale; îmi cer iertare dacă am omis cumva alți câștigători de la alte grupe – din păcate, deocamdată, unele informații curg greu pe meleagurile noastre..)

Felicitări tuturor și succes celor care se gândesc și se pregătesc să participe în 2017!

Lasă un comentariu

C.S.Lewis: ..despre ambivalența morții

„Se cade să remarcăm că învățătura creștină, dacă este acceptată, implică o concepție particulară despre moarte.
Există două atitudini față de moarte, pe care mintea omenească le adoptă în chip firesc. Una este concepția sublimă, care și-a atins cea mai mare intensitate printre stoici, aceea că moartea „nu contează”, că ea este „blând semn al firii ca să ne retragem”, și că ar trebui să o privim cu indiferență.
Cealaltă este punctul de vedere „natural”, implicit în aproape toate conversațiile particulare despre acest subiect și în bună parte din reflecția modernă despre supraviețuirea speciei umane, și anume că moartea e cel mai mare dintre toate relele;
Prima idee neagă pur și simplu instinctul nostru de autoconservare; nici una din ele nu aruncă o nouă lumină asupra Naturii, iar creștinismul nu o susține pe nici una. Doctrina lui este mai subtilă. Pe de o parte, moartea este triumful lui Satan, pedeapsa păcatului strămoșesc și ultimul dușman.
Hristos a vărsat lacrimi la mormântul lui Lazăr și a asudat sânge în Ghetsimani: Viața Vieților care era în El detesta această mizerie punitivă nu mai puțin, ci mai mult decât noi. Pe de altă parte, numai acela care-și pierde viața și-o va câștiga. Suntem botezați întru moartea lui Hristos și ea este leacul Păcatului. Moartea este în fapt, cum spun unele minți moderne, „ambivalentă”. Ea este marea armă a lui Satan și de asemenea marea armă a lui Dumnezeu; este sacră și profană, suprema noastră dizgrație și singura noastră speranță, lucrul pe care Hristos a venit să-l biruiască, și mijlocul prin care El l-a biruit.”

C.S.Lewis, Despre minuni, Ed. Humanitas 2012, pg.150

Lasă un comentariu

Petroșani și Deva: Turneul „Ancora Credinței”, 25-26 august 2016

http://www.facebook.com/messengers.danradunarcis

13669407_10206606922200491_5829902787952612455_o

Lasă un comentariu

Tabăra Brădățel: Conferința „History Makers 2016”, 16-20 august 2016

hm

Cu sprijinul Comunității Bisericilor Baptiste jud. Hunedoara,
INTERNATIONAL LEADERSHIP INSTITUTE și HISTORY MAKERS ROMÂNIA,

 organizează conferința „HISTORY MAKERS 2016” la Bradatel, jud. Hunedoara, 
16 (marți) – 20 (sâmbătă) august 2016.

Este menită pentru ucenicie și zidire spirituală profundă și complexă, bazată pe „8 valori esențiale pt creștini” care vor să crească:

 1. Relație personală cu Dumnezeu
 2. Pasiune pentru „seceriș”
 3. Conducere bibilică vizionară
 4. Evanghelizare personală că stil de viață
 5. Multiplicarea liderilor
 6. Prioritatea și valoarea familiei
 7. Administrarea responsabilă a resurselor
 8. Integritate

Vor preda păstori din Hunedoara și din țară, slujitori experimentați din străinătate.
Te invit să vii tu sau să trimiți tinerii cu potențial pentru Împărăția lui Dumnezeu.

Costul este 200 lei / participantul + 110 lei biserica care trimite participantul (acest aspect îl abordează organizatorii cu pastorul bisericii).

Aici formularul de înscriere: https://goo.gl/forms/VOKLDir4uCGcL4VE3

Persoană de contact: Pastor, Sisoev Yan, email: sysoev.yan@gmail.com

 

 

Lasă un comentariu

Călan: „Algoritm Literar”- revistă de literatură și artă, nr. 2 (16), trimestrul II, 2016.

https://revistaalgoritm.wordpress.com/

algoritm-iunie…20161

coperta1 iunie (1)

Lasă un comentariu

Pedalează pentru Hospice Emanuel


Despre ce este vorba? Prof. Marius Cruceru, alături de care am pedalat din Oradea spre Auschwitz anul trecut, în ceea ce am numit Pelerinaj în memoria Annei Frank, a lansat o provocare pentr…

Source: Pedalez pentru Hospice Emanuel

Lasă un comentariu

Recenzie de carte: “Portrete din cioburi”

Ligia Seman: “Portrete din cioburi” – Iubirea ce menţine aprinsă flacăra vieţiiPortrete1

În “Portrete din cioburi” Ligia Seman reia teme din cărţile sale precedente şi compune un roman arborescent, în două volume. Cartea sa este o analiză a eşecului şi triumfului în dragoste, o poveste despre convertirea la Dumnezeu, o istorie de familie, dar şi fresca unei lumi, a societăţii româneşti de dinainte şi după momentul Decembrie 1989. În construcţia sa, romanul “Portrete din cioburi” îmbină componente de roman creştin, roman de dragoste, de moravuri, politic, etc. Romanul poate fi privit şi drept unul intelectual.

Ligia Seman şi lumea din romanele sale:

Ligia Seman este o prozatoare română creştină de valoare. Ligia Seman debutează  în anul 1995 cu romanul “Funiile dragostei”, urmat de “Handicapul conştiinţei” (1999), “Tragedie şi triumf” (2004) şi  “ Domnind peste împrejurările vieţii” (2006) – ultima, un volum de eseuri cu adresabilitate feminină, îmbinate cu psihoterapie, propunând soluţii biblice. Primele două cărţi menţionate prezintă pe lângă experienţa creştină a personajelor, şi o poveste de iubire bine conturată, ce aduce un plus de umanitate şi dă o notă romantică naraţiunii.

Citește în continuare »

Un comentariu

Recenzie de carte: “Tragedie şi triumf”

Tragedie şi triumf – o carte a soluţiilorCopertaTriumf

„Fetiţa pădurarului”, „Portret de fetiţă”, „Catiuşa lipoveanca”, „Portret de copil” sunt tot atâtea chipuri de copii ce te privesc expresiv, din tablourile pictorului Nicolae Toniza. “Ochii lui Tonitza”, ochii mari, rotunzi, inocenţi, melancolici, naivi şi plini de poezie ai micuţilor zugrăviţi de el ne urmăresc cu lumina lor profundă. De-a lungul timpului, copiii au fost o veritabilă sursă de inspiraţie nu doar pentru artiştii plastici, ci şi pentru scriitori şi compozitori. Dacă în artă, aceştia au un loc bine delimitat, în religie ei fac subiectul unei recomandări de excepţie din partea Mântuitorului lumii. Cu mai bine de două mii de ani în urmă, Iisus a spus – ” Lăsaţi copiii să vină la Mine.” Câţi dintre noi ne-am întrebat de ce Fiul lui Dumnezeu a poruncit să nu îi oprim pe copii să ajungă la El? De câte ori am văzut în ei un model de desăvârşire, de dragoste, de nevinovăţie? Părinţi fiind sau educatori, cât de des am meditat asupra responsabilităţii pe care o avem cu privire la odrasle? Ne-am pus vreodată problema că un copil poate fi un model creştin pentru un adult? Cum ne îndeplinim ca indivizi, dar şi ca societate, datoria ce ne revine faţă de micuţii noştri? Iată tot atâtea interogaţii la care răspunde cu succes romanul creştin al Ligiei Seman, “Tragedie şi triumf”. Dacă în romanele obişnuite scriitorul urmăreşte să proiecteze cât mai bine anumite aspecte din realitate – sentimente, frământări, experienţe, toate acestea văzute din perspectivă umană – romanul creştin are menirea de a-i arăta cititorului că dincolo de experienţa omenească limitată, se află divinitatea.  De altfel, romanul creştin are o veche tradiţie. Inspirată în general, dintr-o întâmplare adevarată, o astfel de creaţie îşi propune să aducă la lumină frământările şi căutările noastre, în dorinţa de a-l descoperi pe Dumnezeu şi de a începe o viaţă nouă, alături de El.

Citește în continuare »

Lasă un comentariu

Recenzie de carte: „Handicapul conştiinţei” – de Ligia Seman

„Handicapul conştiinţei” – de Ligia SemanHandicapulConstiintei01

Un roman confesiune despre disperare şi singurătate, vinovăţie şi iertare

Cum să te eliberezi de suferinţa proprie, de ce să nu porţi cu şi în tine durerea altora, dar şi mai important, de ce nu ai dreptul să îi faci pe cei apropiaţi să se îmbolnăvească de o maladie a sufletului? Acestea sunt doar câteva din întrebările la care încearcă să răspundă cartea Ligiei Seman, „Handicapul conştiinţei”. Volumul, încărcat de o durere vie, umană se concretizează ca un strigăt după ajutor ce porneşte din dorinţa recâştigării demnităţii pierdute. Un handicap fizic înseamnă neşansa de a fi stigmatizat de societate, de a nu te putea bucura de viaţă, de a te raporta în permanenţă la oamenii sănătoşi. În roman, Ana, o infirmă, dobândeşte pe lângă deficienţa trupească şi un handicap al conştiinţei, adică frica de a se simţi respinsă, teama că anormalitatea o face vulnerabilă, că viaţa nu îi rezervă decât eşecuri. Iar lipsurile ei sufleteşti, nevoia de a fi acceptată, obsesiile legate de înfăţişare, sensibilitatea exagerată, părerea proastă despre sine, i se transmit fiului său, Emanuel, un copil de grădiniţă. Micuţul creşte şi odată cu el se dezvoltă până la exacerbare un şir de emoţii negative pe care le va perpetua din păcate, în fiinţele cele mai dragi lui. Şi astfel, fiecare experimentează individual, efectele unui handicap al conştiinţei.

Citește în continuare »

Lasă un comentariu

Ofertă educațională: Colegiul Biblic Est European, Oradea 2016

Colegiul Biblic Est European anunță oferta educațională privind cursurile la zi, începând cu noul an de studii 2016-2017 astfel:

 • Pregătire Misionară Transculturală cu durata de doi ani, pentru Diploma de Studii Biblice Misionarism;
 • Pregătire Misionară Transculturală cu durata de trei ani, pentru Diploma de Bachelor Vocațional în Misionarism;
 • Programa Media cu durata de un an, pentru instruire în domeniile Design Grafic, Fotojurnalism, Radio și Video, cu posibilitatea obținerii Certificatului Adobe Expert.

Înscrierile se fac zilnic la secretariatul Colegiului Biblic Est European situat in Oradea pe str. Tepes Vodă nr. 26 pană la data de 21 septembrie ora 15.
Interviul de admitere va avea loc în data de 22 septembrie începând cu ora 10. Pentru detalii suplimentare vă rugam sa sunați la secretariatul CBEE, tel. 0259.477.099 sau 0359.410.508 sau studiați pagina web a a colegiului www.cbee.ro, secțiunea Admitere 2016.

Pliant info admitere CBEE 2016

Untitled

Lasă un comentariu

Orăştie: Botez la BCP Betel, 30 iulie 2016

http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2016/07/botez-noutestamental-la-bp-betel-orastie.html

afis Orastie Traian iul 16

Lasă un comentariu

Deva: Întâlnire cu Rodica Volintiru,”Biruitoare în încercare”- BCP Emanuel, 28 iulie 2016

https://www.facebook.com/events/1180209315386358/

13754275_10209800551152459_4986086759618359017_n

Lasă un comentariu

Răcăştia: Botez la BCP Betel, 24 iulie 2016

https://www.facebook.com/events/1149387345112616/

13754239_618873908289505_1107988410020461413_n

Lasă un comentariu

Hunedoara: Club de vacanţă pentru copii la BCB Biruinţa, 23 iulie 2016

13716064_1108881865814072_2332163290502514655_n

Lasă un comentariu

Hunedoara: Concert Speranța – Stadionul Michael Klein, 20 iulie 2016

https://www.facebook.com/events/1191846714183005/

13238940_1195016503871680_6445492788715895335_n

Lasă un comentariu

Oameni speciali la Hațeg: Adaconi

Județul Hunedoara deține acum cel mai mare depozit de papetărie din centrul și vestul țării, după ce compania Adaconi din Hațeg a inaugurat vineri o nouă hală, cu suprafața de 1.200 mp.

”Adaconi este o forță pentru că lucrăm împreună, pentru că avem valori comune și pentru că ne trăim valorile. Pentru că nu alergăm la întâmplare, ci avem o direcție și o țintă comună. În limbajul papetăriei, pixurile nu comunică cu stilourile, relațiile adevărate sunt între oamenii care stau în spatele firmelor.

http://www.avantulliber.ro/2016/07/10/cel-mai-mare-depozit-de-papetarie-din-centrul-si-vestul-tarii-se-afla-in-judetul-hunedoara/

adaconi_director_gen_mircea_neiconi

Lasă un comentariu

Vulcan: Florin Ianovici la BCP Maranata, 17 iulie 2016

https://bisericapenticostalamaranatavulcan.wordpress.com/2016/07/08/florin-ianovici-la-biserica-maranata-vulcan/

pizap-com14680074458351

Lasă un comentariu

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Alături de 4,497 de alți urmăritori

 • e v e n i m e n t e :

  ►... CLICK pe imagine

 • Z I A R U L = informaţie pe hârtie

  Evenimentele există. Hunedoara este şi evanghelică.

  Ne lipseşte încă fluidizarea informaţiei, promptitudinea şi lucrul în echipă (un colectiv de redacţie "self-motivated"), spiritul jovial şi curajul de a schimba şabloanele învechite. Ne lipsesc aceste lucruri, nu în sensul că nu le avem, ci în sensul că facem uz de ele mult prea puţin.

  Poate că este vremea să vorbim la trecut! :)

  Doamne ajută!

  Dacă CREZI că locul tău e alături de noi, CONTACTEAZĂ-NE !

  “Good ideas are common - what's uncommon are people who'll work hard enough to bring them about”-A.B.

 • D I S C L A I M E R :

  Blogul "Hunedoara Evanghelică" este o iniţiativă personală, voluntară şi neafiliată denominaţional a lui Ruben Bucoiu şi se doreşte a fi un mini ghid al prezenţei evanghelice neoprotestante în oraşul şi judeţul Hunedoara.

  Dacă nu se specifică altfel, opiniile exprimate pe acest website sunt strict ale mele şi nu reprezintă poziţia oficială a comunităţii religioase căreia îi aparţin sau a bisericii unde sunt membru (Biserica Creştină Baptistă "Maranata", Hunedoara).

 • Parteneri

 • de Interes

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 4,497 de alți urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: